Bratislav Janković Kontakt - 063 23 73 12

Procena Vrednosti Poljoprivrednog Zemljišta

Procena ili utvrđivanje tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta vrši se na osnovu sledećih elemenata:
1. Lokacija – katastarska opština
2. Bonitet – tip zemljišta, klasa
3. Namena – pogodnost za određene vrste poljoprivredne delatnosti
4. Udaljenost od naseljenog mesta
5. Udaljenost od tvrdog puta
6. Udaljenost od električne energije
7. Udaljenost od izvorišta vode
8. Mogućnost navodnjavanja

Do navedenih elemenata se dolazi:
• Uvidom u posedovne listove
• Uvidom u kopije plana iz katastra nepokretnosti
• Uvidom u skicu parcela
• Uvidom u pedološku kartu
• Pregledom zemljišta na licu mesta.

Za utvrđivanje tržišne vrednosti koriste se i podaci o tržišnim cenama poljoprivrednog zemljišta na određenoj teritoriji, kao i podaci o visini poreske osnovice za poljoprivredno zemljište, koju utvrđuje nadležna Uprava prihoda.
Na vrednost zemljišta dodaje se i vrednost nekretnina koje se nalaze na njemu.

Za Procenu Vrednosti Privrednog Zemljišta Je Potrebno:

1. Kopije planova za čitav kompleks na kome su izgrađeni objekti, kao i infrastrukutrni objekti i eventualne slobodne površine, uključujući i eventualno poljoprivredno zemljište

2. Lista nepokretnosti radi utvrđivanja prava svojine nad objektima i prava svojine ili prava raspolaganja na zemljištu

3. Tržišna vredniost građevinskog zemljišta po kvadratnom metru koju utvrđuje lokalna jedinica samouprave na svojoj terirotiriji svojim aktom a prema urbanističkim zonama (Član108 Zakona o planiranju i izgradnji, SL.Glasnik RS br. 121/2012).